Cự ly 5 km
04/05/2022 - 12:00

* Thời gian

05:30 a.m. VĐV tập trung tại vạch Xuất phát

05:50 a.m. Khởi động

06:00 a.m. Xuất phát

* Bản đồ: Sẽ cập nhật


 

TIN LIÊN QUAN