Cự ly 5 km
22/11/2022 - 00:00

Ngày chạy: 4/12/2022

 

* Thời gian

05:30: VĐV tập trung tại vạch Xuất phát

05:50: Khởi động

06:00: Xuất phát

08:00 (COT): Đóng đường chạy

* Bản đồ:


 

TIN LIÊN QUAN