Thông Tin Chung
22.11.2022 - 00:00

NGÀY CHẠY: 4/12/2022.

Chi tiết...
Điều Lệ
22.11.2022 - 00:00

ĐIỀU LỆ GIẢI MARATHON QUỐC TẾ DI SẢN CẦN THƠ 2022

Chi tiết...
Thông Tin Cơ Bản về Việt Nam
29.09.2022 - 10:30

Một số thông tin khái quát về Việt Nam.

Chi tiết...
Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ
04.05.2022 - 12:00

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ là một trong những giải chạy quốc tế lớn nhất và được tổ chức chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam.

Chi tiết...
Ban Tổ Chức
28.02.2021 - 08:15

Ban Tổ chức của Can Tho Marathon - A Heritage Race bao gồm ba thành viên.

Chi tiết...
Giải Thưởng
28.02.2021 - 08:09

Cấu trúc giải thưởng của Giải chạy sẽ được công bố trên website.

Chi tiết...