Cự ly 10 km
22/11/2022 - 00:00

Ngày chạy: 4/12/2022

 

* Thời gian

05:30 a.m. VĐV tập trung tại vạch Xuất phát

05:40 a.m. Khởi động

06:00 a.m. Xuất phát

08:00 a.m: Đóng đường chạy (COT)

 

* Bản đồ:

 


 

TIN LIÊN QUAN
Cự ly 42 km
22.11.2022 - 00:00
Cự ly 21 km
22.11.2022 - 00:00