Cự ly 10 km
04/05/2022 - 12:00

Ngày chạy: 4/12/2022

 

* Thời gian

05:00 a.m. VĐV tập trung tại vạch Xuất phát

05:20 a.m. Khởi động

05:30 a.m. Xuất phát

07:30 a.m: Thời gian kết thúc

 

* Bản đồ: Sẽ cập nhật

 


 

TIN LIÊN QUAN
Cự ly 42 km
04.05.2022 - 12:00
Cự ly 21 km
04.05.2022 - 12:00