Thông Tin Cơ Bản về Việt Nam
30/03/2022 - 14:00

Diện tích

331.236 km2 (2018)

Dân số

98.51 triệu (2021)

Thủ đô

Hà Nội

Thành phố lớn nhất

Thành phố Hồ Chí Minh

Khí hậu

Nhiệt đới gió mùa

Múi giờ

UTC+7

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Lái xe

Bên phải

   

Tăng trưởng GDP

5,03 % (Q1 2022 so với Q1 2021)

Thu nhập bình quân đầu người

USD 3.700 (2021)

Lạm phát bình quân

1,84 % (2021)

Tiền tệ

Đồng (VND) ($1=22.700 đồng)

 

Mã vùng điện thoại

Hanoi: 024; Can Tho: 071

Liên hệ khẩn cấp

Cảnh sát               113
Báo cháy              114
Cấp cứu                115
Hỏi số điện thoại  116
Hỏi giờ                 117
Thông tin chung   1080
Dịch vụ điện thoại quốc tế 142/143

TIN LIÊN QUAN