Cự ly 21 km
04/05/2022 - 12:00

Ngày chạy: 4/12/2022

 

* Thời gian

04:30 a.m. VĐV tập trung tại vạch Xuất phát

04:45 a.m. Thông tin về cự ly 21 km

04:50 a.m. Khởi động

05:00 a.m. Xuất phát

08:30 a.m. Thời gian kết thúc

 

* Bản đồ: Sẽ cập nhật

 


 

TIN LIÊN QUAN
Cự ly 10 km
04.05.2022 - 12:00